Novosti

Novi rezultati biološkog statusa rukavca

Biološko istraživanje rukavca Stara Drava nastavilo se i u 2016. S obzirom da su vrste i staništa rukavca i okolnih područja od europske važnosti svako je istraživanje vrijedno.

 

Što nam pruža Stara Drava?

Jedan od ključnih elemenata našeg projekta je prikazati zašto je rukavac Stara Drava toliko važan za lokalno stanovništvo, zašto im je poseban i koristan. Kako bismo to saznali organizirali smo četiri sastanka sa lokalnim stanovništvom, ribičima, šumarima, ljudima koji se bave zaštitom prirode, graničnom policijom, lovcima, poljoprivrednicima, istraživačima i ostalim ljudima koji su povezani sa rukavcem, bilo po službenoj dužnosti bilo kao lokalno stanovništvo.

 

Info dan – Program LIFE

U Zagrebu je 21.ožujka održan Info dan programa LIFE u Hrvatskoj u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno Nacionalne kontakt točke za program LIFE.

 

Objavljen je WWF-ov tematski magazin Old Drava

Novi WWF magazin pripremljen u okviru projekta je objavljen. Magazin daje široku perspektivu rada partnera na boljoj opskrbi vodom riječnog rukavca, na poboljšanju kvalitete poplavnih šuma uz vodu i opisuje njihove do sada postignute rezultate.

 

Promotivni letak projekta

Ciljevi projekta, aktivnosti i rezultati sada su dostupni na letku Stara Drava koji je izrađen na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Osnovna ekološka studija sada je dostupna

Osnovna ekološka istraživanja na području Stare Drave su završila u jesen 2015. godine. Završno izvješće o stanju flore i faune je sada dostupno. Ovo je bilo najdetaljnije istraživanje područja Stara Drava do sada.

 

Poboljšani uvjeti u poplavnim šumama duž rukavca Stara Drava

Obnavljanje šume započelo je u poplavnim šumama duž Stare Drave. U prijašnjim godinama i desetljećima, pošumljavalo se nekoliko puta, međutim, vrlo često se pošumljavalo neprikladnim vrstama.

 

Nove ribičke platforme duž Stare Drave

Tijekom jeseni 2015. godine, uklonili smo dio starih i uništenih ribičkih platformi duž Stare Drave. Ovaj problem bio je prisutan duže vrijeme, jer su ove zapuštene platforme i njihova okolina bile trn u oku na rukavcu.

 

Kartiranje staništa u području rukavca Stara-Drav

Istraživanja staništa, vodene i kopnene faune Stare Drave provedena su u 2015. godini tijekom proljeća i ljeta. Skupine znanstvenika upoznatih s Dravom i močvarnom ekologijom proveli su istraživanja u 17 km dugom rukavcu.

 

Započeo prvi hrvatsko-mađarski LIFE projekt

Rijeka Drava je jedno od europskih novo otkrivenih blaga biološke raznolikosti. To je mjesto brojnih prirodnih staništa, koja su danas rijetkost u Europi, kao što su velike i vrlo dobro očuvane poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale, bočne mrtvice i rukavci. Rijeka i njezina priobalna staništa dom su vrsta, kao što su orao štekavac, crna roda, mala čigra ili bregunica.

 

Cilj projekta i njegove aktivnosti

Glavni cilj projekta je pridonijeti očuvanju i otpornosti obalnih staništa kroz poboljšanje vodnog režima i poboljšanje statusa bioraznolikosti poplavnih šuma duž rukavca. Restauracija uključuje stabilizaciju dovoljne razine vode strukturama za zadržavanje vode u rukavcu i poboljšanje dotoka vode iz glavnog toka rijeke Drave.

 

Započeo biološki monitoring

Proljeće je došlo u rukavac Stara Drava, a započela je i procijena ekološkog statusa. Studija staništa je važna, budući da želimo nadgledati rezultate projekta u kasnijoj fazi. Osnovna sudija je prva procijena stanja, koja će odrediti preporučene aktivnosti . Procijena će biti napravljena za mađarsku i hrvatsku stranu Stare Drave.

 

Održan službeni sastanak sa kontrolnim tijelom LIFE programa

Prvi službeni posjet LIFE-ovog monitoring tima bio je u veljači u centru za posjetitelje Uprave Nacionalnog parka Dunav-Drava. Izvjestili smo kontrolno tijelo o projektnim aktivnostima svakog od partnera i o nadolazećim aktivnostima.