Promotivni letak projekta

2016-09-19

Ciljevi projekta, aktivnosti i rezultati sada su dostupni na letku Stara Drava koji je izrađen na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

Najvažnije aktivnosti, ciljevi i postignuća, informacije o radu na terenu, kao i karta rukavca, pronađite u sažetom obliku. Letak je sada dostupan na ovom link-u.

Tiskana verzija će biti dostupna na događanjima vezanim uz projekt o kojima informacije možete dobiti na olddrava.com/news i na ostalim događanjima projektnih partnera.