Završeni radovi na rukavcu Stara Drava

08. 02. 2019

Prvo je dovršena izgradnja pregrade a nakon toga uređenje desne obale rukavca Stara Drava u Hrvatskoj i nasip. Na desnoj, (hrvatskoj) obali rukavca, predjelu zvanom Crni jarak, završena je gradnja niskog nasipa što će spriječiti da voda u rukavcu zaobiđe pregradu tijekom viših vodostaja. Razdvajanjem privremeno zatvorenog rukavca, omogućeno je da voda može jednim dijelom teći kroz dovršenu pregradu u smjeru rijeke Drave. Paralelno je napravljena riblja staza, prvo se iskopao kanal a zatim se stabilizirao sa kamenim nabačajima. Nakon dovršetka riblje staze, kompletna količina vode u rukavcu može prolaziti kroz nju i pregradu, te je na taj način omogućeno privremeno zatvaranja kanala, koji se koristio za odvodnjavanje na građevinskom području. U posljednjoj fazi radova, završena je prometnica na lijevoj obali, a područje na kojemu se provodio projekt je očišćeno od građevinskog materijala. U skladu s planovima ugrađene su tri vodomjerne letve, koje služe kao alat za praćenje razine vode koja teče kroz pregradu i riblju stazu.