Cilj projekta i njegove aktivnosti

2015-05-10

Glavni cilj projekta je pridonijeti očuvanju i otpornosti obalnih staništa kroz poboljšanje vodnog režima i poboljšanje statusa bioraznolikosti poplavnih šuma duž rukavca. Restauracija uključuje stabilizaciju dovoljne razine vode strukturama za zadržavanje vode u rukavcu i poboljšanje dotoka vode iz glavnog toka rijeke Drave.

Povećanje razine vode osigurati će povoljnije uvjete za aluvijalne šume, a isto tako osigurati povoljne ekološke uvjete za druga vodena staništa. Sadnjom domicilnih vrsta drveća i grmlja pročistača, poboljšati ćemo raznolikost šumskih staništa.

Postoji značajna ljudska aktivnost unutar prostora provedbe projekta, posebno ribolov ima značajan pritisak na prirodu. Projekt nastoji harmonizirati ljudsku aktivnost i ciljeve očuvanja prirode. Kampanja je usmjerena na lokalne ribiče, uključujući ih u odstranjivanje napuštenih ribičkih platformi i ostalog otpada iz rukavca. Projekt nastoji podići razinu svjesnosti u društvu pomoću raznih komunikacijskih alata (online kviz, e-poučne staze, letaka, video materijala). Jednom kada društvo shvati dinamiku procesa i važnost poplavnih šuma, biti će podrška održivom i ekološki prihvatljivom upravljanju, ne samo na prostoru provedbe projekta, nego i na ostalim poplavnim područjima.

Nadalje, projekt potvrđuje da će upotreba ovih mjera imati pozitivan efekt i dobrobit, ne samo na prirodne vrijednosti , nego će i lokalno stanovništvo direktno imati od njih koristi.