Ó-Dráva monitoring az ALDI támogatásával

A tervezett monitoring elemei:              

  • A halfauna felmérése és értékelése, kiemelve a Natura 2000 jelölő fajokat. Ehhez hasonlóan az első évben a hüllő és kétéltű monitoringot is érdemes elindítani. Ezeket a felméréseket évente ajánlott megismételni. Ezek jól jellemzik a vízi fauna változását, az évenkénti felmérés azért szükséges, mert egy-egy szélsőséges időjárású és csapadékkal jellemző év vagy évszak változékonyságai nem zavarják meg az adatsort.        
     
  •  A holtág gazdag szitakötő társulásokban, amiről a projekt előtt nem állt rendelkezésre adat, de a megfigyelésekből kiderült, hogy a változatos élőhelyi környezet kedvez a megjelenésüknek. A szitakötő fajok kötődnek a vízhez, de más tényezők is befolyásolják, hogy egy adott évben milyen gazdag a szitakötő fajok jelenléte.  
        
  • A hínárvegetáció nyomon követése, és a hínáros növénytársulások jól jellemzik a vízellátottságot, a vízáramlást és a hordalékviszonyok alakulását. Ezek különböző módon kötődnek a mederfenékhez, és jól lehet következtetni jelenlétükből, hogy milyen vízmozgás fordul elő a holtág különböző szakaszain. 

  • A madárfajok közül a fészkelő és a vonuló fajok felmérése természetvédelmi szempontból egyaránt értékes. Mindkét típus számára fontosak az Ó-Drávához hasonló élőhelyek. A vonuló madarak számára pihenő és táplálkozó helyek, a fészkelő fajok számára a táplálék mellett a háborítatlanság az, ami kiemelt jelentőséggel bír. 

  • A Natura 2000 élőhelyek és fajok számbavétele szintén fontos elem. Mód nyílik ezeknek az európai jelentőségű fajoknak és élőhelyeknek a vizsgálatára, mely az élőhely egészéről ad összképet.  

Szakmai szempontból fontos a holtág medrének felmérése is, aminek szükségességét és időzítését a biomonitoring adatai fogják megmutatni.